Web Tasarım Ankara

Görevler:

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Ar.Gör.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Ankara

2000-2005

Yan Dal Uzm. Öğr.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi BD, Ankara

2005-2009

Uzm. Tabip Asteğmen

Siirt 3.Komando Tugayı Lojistik Destek Komutanlığı, Siirt Askeri Hastanesi, Siirt

2008

Uzm. Dr.

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Çocuk Onkolojisi, Ankara

2009-

Doç. Dr.

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Çocuk Onkolojisi, Ankara

19.12.2012-2014

Doç. Dr.  Özel Memorial Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Çocuk Hematoloji ve Onkoloji 2014-Halen

 

Katılınan Kurslar

 • Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi Kursu, Hacettepe, Ankara
 • NeonatalResüsitasyon Programı Uygulayıcısı Kursu, 18-20 Mart 2004, Ankara
 • I. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklar Kursu, 15-16 Kasım 2001, Ankara
 • “Gene toCure” kursu, Amsterdam School of PediatricOncology, 14-17 January 2008, Amsterdam, TheNetherlands
 • Temel Onkoloji Kursu, 19-23 Nisan 2007, Antalya
 • 4. FebrilNötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 23-25 Şubat 2007, Ankara
 • Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planlama Temel Eğitimi, 14 Ekim-17 Aralık 2006, Ankara
 • Eğiticilerin Eğitimi Kursu, 2012, Ankara
 • İleri İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı, 18-19 Nisan 2013, Antalya
 • İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı, 1-2 Mayıs 2012, Bolu
 • RocheClinicalTrials School, 1-2 mayıs 2012, Bolu
 • Center Preparationaccordingto JACIE Standarts, 8th March 2012, Antalya
 • Kanserli Çocuklarda Beslenme Desteği, 8 Ocak 2011,Antalya
 • V. Pediatrik FebrilNötropeni Sempozyumu 17-19 Aralık 2010, Bolu
 • Pediatrik Onkolojide Destek Bakım Kursu, 21.05.2008, Antalya
 • Stratejik Planlama Temel Eğitimi Proğramı, 14 Ekim- 17 aralık 2006, Ankara

 

Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Hakemlikler

 1. Journal of PediatricHematologyandOncology
 2. PediatricHematologyandOncology
 3. Pediatrics
 4. Child NervousSystem
 5. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi
 6. Drug Design, Development andTherapy

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları

 1. Çocukluk Çağı Primer Solid Göğüs Tümörleri, Hacettepe, 2005.
 2. Solid Tümör ve LenfomalıFebrilNötropenik Çocuklarda Sulbaktam/Sefoperazone ve KarbapenemMonoterapilerinin Karşılaştırılması, Hacettepe, 2009.
 3. Çocukluk Çağı Primer Benign Göğüs Tümörleri, Hacettepe, 2009.
 

İdari Görevler :

     Tacikistan Duşanbe Çocuk Onkoloji Merkezinin Kuruluş Aşamasında Danışmanlık, TİKA Projesi, 2011.
     Tacikistan Duşanbe Çocuk Onkoloji Merkezinin Kurulmasında Danışmanlık, TİKA Projesi, 2013.
     Yayın Kurulu Üyeliği, Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2013

 

Kategori: Hakkımda